Eğitim & Etkinlik

GSB Kamp Liderliği Başvuruları Başladı

GSB Kamp Liderliği Başvuruları Başladı Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi Başvuru Formu

Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen, onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip gönüllülük kapsamında çalışan kişilerdir.

Kamp liderliği gönüllük esasına dayalı olduğu için, bir istihdam şekli değildir. Kamp liderleri Bakanlığımızca düzenlenen gençlik kamplarında ihtiyaca göre dönemsel olarak görevlendirilirler.

Aktivite Lideri; belirli bir branş (Halkoyunları, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Okçuluk, Oryantring, Rekreatif Faaliyetler, Akıl ve Zeka Oyunları) üzerinde uzmanlaşmış olup kampa gelen gençlere aktivite yaptıran ve eğitmenlik yapan kişilere aktivite lideri denir.

GSB Kamp Liderliği BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Şartları 

a) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 2005 yılı ile 1988 yılları arası doğumlular.

b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir)

c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.


Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular 15 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayıp, 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 17.00 da sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

  • Müzik, el sanatları, tiyatro-drama, halkoyunları, akıl zeka oyunları, okçuluk, oryantring ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp veya fotoğrafı çekilip başvuru formuna eklenecektir.)
  • Gençlik merkezi üyesi olanlara,
  • Daha önce gençlik kamplarına katılanlara,

Öncelik tanınacaktır.


Eğitimin Yeri ve Tarihi

Eğitim, 18 Ekim ile 28 Kasım tarihleri arasında Antalya’da aşağıda belirtilen tarihlerde (4) dört dönem halinde 5 gün süreyle gerçekleştirilecektir.


Eğitim Yeri: Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı

Dönemler:

1. Dönem (Erkek): 18 – 23 Ekim (200 Kişi)
2. Dönem (Kadın): 25 – 30 Ekim (200 Kişi)
3. Dönem (Kadın): 16 – 21 Kasım (200 Kişi)
4. Dönem (Erkek) : 23 – 28 Kasım (200 Kişi)

Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır.


İlgili Makaleler


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu