BlogKariyerÜniversite Hayatı

GRE Sınavı Nedir?

“GRE puanları, kullanıldığı yerleri ve GRE bölümleri hakkında bilmeniz gerekenleri keşfedin.”

GRE HAKKINDA

Graduate Record Exam veya GRE, lisansüstü okul veya işletme okulu başvuru sürecinde önemli bir adımdır. GRE, küresel olarak lisansüstü programlara ve lisansüstü işletme programlarına (MBA) giriş için genellikle gerekli olan çoktan seçmeli, bilgisayar tabanlı, standartlaşmış bir sınavdır.

GRE, lisansüstü ve işletme okullarına, başvuru sahiplerinin niteliklerini ve lisansüstü düzeydeki akademik çalışmalara hazırlık durumlarını belirlemek için test uzmanı ETS tarafından geliştirilmiş bir sınavdır. Lisansüstü ve işletme okulu kabul komiteleri, lisansüstü akademik çalışmanın zorluklarına hazır olup olmadığınızı değerlendirmek için akademik kayıtlarınız ve destekleyici materyaller ile birlikte GRE puanınıza bakar.

GRE’de aldığınız yüksek bir puan, lisansüstü veya işletme okulu başvurunuz üzerinde doğrudan, olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

GRE SINAVININ İÇERİĞİ NEDİR?

GRE sınavı, temel aritmetik, cebir, geometri ve veri analizinin yanı sıra üniversite düzeyindeki kelime dağarcığınızı ölçer. Daha da önemlisi, yazılı materyali analiz etme ve değerlendirme, eleştirel düşünme ve sorunları çözme becerinizi ölçer. GRE’de neler olduğu hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

GRE HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUR?

GRE’de üç alandan puan alacaksınız:

  • Analitik Yazım
  • Sözel Akıl Yürütme (Sözel Bölüm)
  • Sayısal Akıl Yürütme (Sayısal Bölüm)

Bu puanlar aşağıdaki bölümlere göre verilir:

  • 1 x Analitik Yazım Bölümü
  • 2 x Sözel Bölüm
  • 2 x Sayısal Bölüm

Ek olarak, aşağıdaki bölümlerden birini göreceksiniz:

  • Puanlanmamış (Sözel bölüm veya Sayısal bölüm olabilir)
  • Araştırma (ETS araştırma amaçları için kullanılır)

Sayısal ve Sözel bölümlerinin her biri 130 ila 170 arasında bir ölçekte puanlanır. Sözel için ortalama puan 151 ve Sayısal için ortalama puan 153’tür. Analitik Yazım Değerlendirmesi, yarım puanlık artışlarla 0’dan 6’ya kadar puanlanır ve ortalama puan 4.0’dır.

ANALİTİK YAZIM

                        Soru Sayısı Sözel Bölümü

Tamamlama Süresi

Puan Aralığı
Ayrı ayrı zamanlanmış iki görev: “Bir Sorunu Analiz Et” görevi ve “Bir Argümanı Analiz Et” görevi  

Görev başına 30 dakika; toplam 60 dakika

 

0 ile 6 arasında

Analitik Yazma Değerlendirmesi veya diğer adıyla “deneme” bölümü, düşüncelerinizi ve karmaşık fikirlere verdiğiniz yanıtları açık ve mantıklı bir şekilde ifade edip edemeyeceğinizi ölçer. Analitik Yazım bölümünde başarılı olmanın anahtarı yeni ve bilinmeyen konulara yanıt olarak iyi desteklenen bir tez formüle etmektir.

Analitik Yazımda ayrı ayrı zamanlanmış iki görev sırasında, bir sorunu analiz etmeniz ve bir argümanı analiz etmeniz istenecektir. “Bir Sorunu Analiz Et” görevi için, genel ilgi alanına giren bir konu hakkında bir fikir okuyacak ve elinizdeki soruna nasıl yanıt vereceğiniz konusunda talimat alacaksınız. “Bir Argümanı Analiz Et” görevi için, bilgi isteminde verilen talimatlara göre bir argümanı değerlendirmeniz gerekecektir.

SÖZEL AKIL YÜRÜTME (SÖZEL BÖLÜM)

 

                        Soru Sayısı Sözel Bölümü

Tamamlama Süresi

Puan Aralığı
6 x Metin Tamamlama soruları

4 x Cümle Denkliği soruları

10 x Okuduğunu Anlama soruları

Bölüm başına toplam 20 soru

 

Görev başına 30 dakika; toplam 60 dakika

 

130 ile 170 arasında

GRE’nin Sözel bölümü, yazılı materyali ve ayrıca sözcükler ve kavramlar dahil olmak üzere cümlelerin bileşen bölümleri arasındaki ilişkileri analiz etme yeteneğinizi test eder. Sözel Akıl Yürütme soruları birkaç biçimde karşımıza çıkar:

METİN TAMAMLAMA

Metin Tamamlama soruları, cümleleri tamamlamak için boşluğu doldurmanızı ister. 1, 2 ve 3 boşluklu varyasyonlardan oluşan sorular içerir. Her Sözel bölümde bunlardan yaklaşık altı tanesiyle karşılaşacaksınız ve her birini yaklaşık 1–1,5 dakika içinde tamamlamayı hedeflemelisiniz. Bunlarda ustalaşmak için kelime dağarcığınızı oluşturmanın yanı sıra boşluklar için tahminlerde bulunmak üzere cümleden bağlam ipuçlarını kullanma becerinizi geliştirmeniz gerekir. Kısmi kredi yoktur, bu sorulardan puan alabilmek için tüm boşluklara doğru cevap vermelisiniz.

CÜMLE DENKLİĞİ

Cümle Denkliği soruları, mantıksal olarak anlam bakımından benzer olan tutarlı cümlelerle oluşturulan iki seçenekle tek bir boşluğu doldurmanızı gerektirir. Her Sözel bölümde yaklaşık dört Cümle Denkliği sorusuyla karşılaşacaksınız. Her birini yaklaşık 1 dakika içinde tamamlamayı hedefleyin. Metin Tamamlama sorularında olduğu gibi, Cümle Denkliği sorularına hakim olmak için kelime dağarcığınızı oluşturmaya ve bağlam ipuçlarını belirlemeye çalışmanız gerekir.

OKUDUĞUNU ANLAMA

Okuduğunu Anlama soruları, bir konu hakkında açıklama veya argüman geliştiren bir veya daha fazla paragrafın pasajlarına dayanır. Bu sorular, metinde ve metnin yapısında sunulan merkezi fikirleri anlamanın yanı sıra pasajdaki ayrıntıları araştırmanızı ve ondan geçerli çıkarımlar çıkarmanızı gerektirir. Stratejik okuma ve açıklama becerileri gerektiren bir bölümdür.

Her Sözel bölüm, beş farklı bölümle ilişkili yaklaşık 10 Okuduğunu Anlama sorusu içerecektir ve bir bölümü okumak için ortalama 1-3 dakika ve soru başına 1 dakika harcamayı hedeflemelisiniz.

SAYISAL AKIL YÜRÜTME (SAYISAL BÖLÜM)

                        Soru Sayısı            Sözel Bölümü

Tamamlama Süresi

Puan Aralığı
7-8 Sayısal Karşılaştırma soruları

12–13 Problem Çözme soruları

Bölüm başına toplam 20 soru

 

Bölüm başına 35 dakika

 

130 ile 170 arasında

GRE’nin Sayısal bölümü, temel sayısal becerilerinizin yanında mantık yürüterek problem çözme becerinizi test eder. Bu bölümde temel aritmetik, cebir, geometri ve veri analizini kapsayan sorular göreceksiniz. Bu konular genellikle lisede işlenir. Trigonometri, kalkülüs veya başka herhangi bir üst düzey matematik görmeyeceksiniz. Sayısal Akıl Yürütme soruları birkaç biçimde karşınıza çıkar:

SAYISAL KARŞILAŞTIRMA

Sayısal Karşılaştırma soruları sizden iki miktarı – Miktar A ve Miktar B – karşılaştırmanızı ve ikisi arasındaki ilişkiyi belirlemenizi ister. Her Sayısal bölümünde muhtemelen bunlardan yaklaşık 7-8 tanesini göreceksiniz. Bunlarda ustalaşmak için, Sayısal Karşılaştırma yanıt seçeneklerine ve hesaplamak yerine karşılaştırmanıza olanak tanıyan kısayol yöntemlerine aşina olun.

PROBLEM ÇÖZME

En yaygın Problem Çözme soruları, beş seçenek ve bir doğru cevap içeren standart çoktan seçmeli sorulardır. Varyantlı sorular ise, bir seçenekler listesinden bir veya daha fazla cevap seçmenizi isteyen soruları ve cevabınızı bir kutuya girmenizi isteyen soruları (numerik olarak giriş) içerir. Problem Çözme sorularına hakim olmak için, etkili bir şekilde çözüme yaklaşmanızı sağlayan stratejilerin yanı sıra test edilen matematik kavramlarına aşina olun.

Ayrıca, bir veya daha fazla grafikle ilişkili (genellikle bölüm başına üç) Problem Çözme sorusu vardır. Bu Veri Yorumlama soruları, diğer Problem Çözme Soruları gibi çalışır, ancak bilgileri grafiklerden doğru bir şekilde toplamanın, bunları cevaplamanın anahtarı olduğuna dikkat etmek önemlidir.

GRE NASIL PUANLANIR?

GRE, çok aşamalı bir testtir, yani puanlanan Sözel ve Sayısal bölümlerinin ilk bölümündeki performansınızın sonraki Sözel ve Sayısal bölümlerin zorluk düzeyini belirleyeceği anlamına gelir. Her bölümden alınan ham puan, doğru yanıtladığınız soruların sayısıdır. Ham puanınız daha sonra “eşitleme” adı verilen bir işlemle ölçeklendirilmiş bir puana dönüştürülür.

Örneğin, ilk Sözel bölümünde çok iyi performans gösterirseniz, Sözel bölümdeki en zor ikinci bölümü alırsınız, aynı zamanda en yüksek potansiyel puan aralığına da erişebilirsiniz. Sözelin ilk bölümünde daha düşük performans gösterirseniz, daha az zor olan ikinci Sözel bölümünü görürsünüz, ancak bu durumda daha düşük bir puan grubuna erişebilirsiniz.

Analitik Yazma bölümü için, her makale 6 puanlık bir ölçek kullanılarak en az bir okuyucudan puan alır.

İYİ BİR GRE PUANI HANGİ ARALIKTADIR?

GRE puanı hedefinizi belirlerken, başvurmak istediğiniz lisansüstü veya işletme programlarındaki gereksinimlere veya varsa minimum puanlarına bakın. Bu, puan tabanınızı bilmenizi sağlayacaktır. Kabul edilen başvuru sahiplerinin ortalama GRE puanlarını bulabilirseniz, hangi GRE puanının sizi rekabetçi bir başvuru sahibi yapacağını da anlayabilirsiniz.

GRE’nin Sözel ve Sayısal bölümlerinin her biri 130 ile 170 arasında puanlanır. Sözel Akıl Yürütme için ortalama puan 151 ve Sayısal Akıl Yürütme için ortalama puan 153’tür. Analitik Yazma Değerlendirmesi, yarım puanlık artışlarla 0’dan 6’ya kadar puanlanır ve ortalama puan 4.0’dır.

Ölçeklendirilmiş puanlar ile bunlara ulaşan sınav katılımcıları arasındaki ilişkiyi görmek için aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz:

Yüzdelik Dilim Ölçekli GRE Sözel Puanı *
Sınav katılımcılarının ilk % 10’u

 

Sınav katılımcılarının ilk % 25’i

 

Sınav katılımcılarının ilk % 50’si

 

Sınav katılımcılarının % 50’sinin altında olanlar

162

 

157

 

151

 

150

Yüzdelik Dilim Ölçekli GRE Sayısal Puanı *
Sınav katılımcılarının ilk % 10’u

 

Sınav katılımcılarının ilk % 25’i

 

Sınav katılımcılarının ilk % 50’si

 

Sınav katılımcılarının % 50’sinin altında olanlar

166

 

160

 

153

 

152

* 2012 ve 2015 yılları arasında GRE sınavına girenlerin performansına dayanmaktadır.

SCORESELECT NEDİR?

GRE’nin ScoreSelect özelliği, okulların görmesini istediğiniz sınav tarihinden itibaren yalnızca GRE sınav puanlarını gönderme seçenekleri sunar. ScoreSelect seçeneğinde ilk seferinde GRE’de elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte, bu sayede yeniden sınava girmeniz gerekmez ayrıca ek test ücreti ödemeniz de gerekmez.

GRE NE KADAR SÜRER?

GRE Sınav Günü’nde, sınava girme süresi ve kısa aralar dahil olmak üzere yaklaşık dört saat boyunca sınava girmeyi bekleyebilirsiniz. Bu sürenin test merkezindeki giriş saatinizi içermediğini hatırlatalım. Zamanında gelmek ve hazırlıklı olmak önemlidir. ETS, sınav saatinizden en az 30 dakika önce sınav merkezine gelmenizi önerir.

GRE Bölümü SÜRE
 

Analitik Yazım

 

Sözel Akıl Yürütme

 

Sayısal Akıl Yürütme

 

 

Her görev için 30 dakika

 

Her görev için 30 dakika

 

Her görev için 35 dakika

 

Deneysel veya Puanlanmamış

 

İsteğe Bağlı Molalar (toplam)

 

Toplam

 

 

30 – 35 dakika arasında değişir

 

Yaklaşık 12 dakika

 

Yaklaşık 4 saat

GRE SINAVI HANGİ ZAMANLARDA YAPILIYOR?

Bilgisayarla sağlanan GRE, Prometric test merkezlerinde yıl boyunca ve diğer test merkezlerinde belirli sınav tarihlerinde uygulanır. Kağıtla verilen GRE, belirli test merkezlerinde sınırlı tarihlerde uygulanır. GRE için oturma sırası ilk gelen ilk hizmeti alır esasına göre yapılır ve bazı sınav merkezleri, popüler sonbahar testi zamanından çok önce dolabilir. ETS’nin sitesinde sınav merkezlerinin tam listesini, sınav tarihlerini ve koltuk uygunluğunu görebilirsiniz.

ETS’nin puanlarınızı işleme koyması ve başvuracağınız kurumlara göndermesi için yeterli süre tanıyacak bir tarih seçebilmeniz için tercih ettiğiniz GRE sınav tarihine erken kaydolmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu 10 ila 15 gün sürebilir. Popüler sınav zamanlarında, Prometric test merkezlerindeki koltuklar sınırlı olabilir. Bilgisayarla gönderilen GRE sınavına 21 günde bir, kesintisiz 12 aylık dönem içinde (365 gün) beş defaya kadar girebilirsiniz.

GRE’ye çevrimiçi olarak ETS üzerinden kaydolabilirsiniz. GRE ile ilgili sorular için, ETS iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

GRE SINAVINA NE ZAMAN GİRMEK GEREKİR?

Lisansüstü programların çok çeşitli son başvuru tarihleri olduğundan, ilgilendiğiniz programları önceden araştırmak ve GRE puanınızın son başvuru tarihinize kadar rapor edilmesini isteyeceksiniz. GRE puanınız beş yıl için geçerlidir.

1–3 ayınızı GRE için çalışmaya ayırmak isteyeceksiniz ve en çok puan alan kişiler 100 saatten fazla çalıştıklarını bildiriyor.

GRE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

GRE sınavına girmenin maliyeti, Çin dışındaki tüm test yerleri için 205 Amerikan dolarıdır. Ücret, seçtiğiniz dört lisansüstü kuruma puan raporlarının gönderilmesini içerir.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu