BlogÜniversite HayatıYurt Dışı Eğitim

GMAT Sınavı Nedir?

GMAT Hakkında

GMAT’ın açılımı Lisansüstü işletme kabul testi (The Graduate Management Admission Test) olarak geçmektedir. GMAT, işletme okullarına başvuru sürecinde önemli bir rol oynar. GMAT çoktan seçmeli, bilgisayar tabanlı ve bilgisayara uyarlanabilir standartlaştırılmış bir sınavdır. Dünya çapında işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmak istiyorsanız kabul almanız için GMAT gerekli olan bir sınavdır.

GMAT, işletme okullarına giriş yapılırken başvuru sahiplerinin lisansüstü düzeydeki akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarının ortak ölçütlerini sağlamak için test uzmanı GMAC tarafından geliştirilmiş ve yönetilmiştir.

İşletme okulu kabul komiteleri, bir yüksek lisans programının zorluklarına hazır olup olmadığınızı değerlendirmek için GMAT puanınızın yanı sıra iş deneyimi, akademik başarınız ve kendinizi geliştirmek için yaptıklarınıza bakarlar. Ayrıca GMAT’ta yapmış olduğunuz yüksek bir puan, işletme okulu başvurunuz üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

GMAC: Graduate Management Admission Council (Lisansüstü Yönetim Kabul Konseyi)

GMAT Sınavı Neleri Kapsıyor? İçinde Neler var?

GMAT sınavı, temel aritmetik, cebir, geometri, çok kaynaklı veri analizi ve dil bilgisi becerilerinizi ölçer. Daha da önemlisi, bir metni analiz edebilme ve değerlendirebilme, eleştirel düşünebilme ve sorunları çözebilme becerilerinizi ölçer. GMAT her şeyden önce eleştirel düşünme becerilerinizi test eder. Bilgiyi nasıl değerlendireceğinizi ve analiz edeceğinizi bilmek, yüksek bir GMAT puanının anahtarıdır.

GMAT Hangi Bölümlerden Oluşur?

GMAT, dört farklı bölüm türünden oluşur. Test boyunca yüksek lisans dersleriniz sırasında da kullanacağınız eleştirel düşünme ve analiz becerilerinizi kullanmanız gerekir.

GMAT’ın içeriği dört bölüme ayrılmıştır. Puanlar ikili olarak hesaplanır ama aynı zamanda bileşik puanınızın hesaplanabilmesi için dört bölümden oluşan puanlarınızın toplamı alınır. Bu dört bölüm şu şekildedir;

 • Analitik Yazma Değerlendirmesi (Analytical Writing Assessment)
 • Bütüncül Mantık Yürütme (Integrated Reasoning)
 • Sözel (Verbal)
 • Sayısal (Quantitative)

GMAT sınavına giren kişiler, sınavın bölüm sıralamasını seçebilirler. Sınav başlamadan önce sınavı hangi sırayla almak istediğinizi bilgisayar üzerinden seçebileceksiniz. Seçim yapabileceğiniz üç sıralama olacak:

 1. Analitik Yazma Değerlendirmesi, Bütüncül Mantık Yürütme, Sayısal ve Sözel.
 2. Sözel, Sayısal, Bütüncül Mantık Yürütme, Analitik Yazma Değerlendirmesi.
 3. Sayısal, Sözel, Bütüncül Mantık Yürütme, Analitik Yazma Değerlendirmesi.

Analitik Yazma Değerlendirmesi bölümü 0-6 arasında puanlama yapılır. Her yazı bir kez gerçek okuyucu bir kez de bilgisayar olmak üzere en az iki kez puanlanır. Bütüncül Mantık Yürütme bölümü 1-8 arasında puanlama yapılır. Sayısal ve sözel bölümde 0-60 arası puanlama yapılır.Sözel ve sayısal bölümler bilgisayara uyarlanmış olduğu için cevapladığınız soru sayısı, cevaplarınızın doğruluğu ve cevapladığınız soruların zorluk derecesine göre puan alırsınız. Toplam da 200-800 arası puanlama yapılır. Bu sonuçlar sözel ve sayısal bölümlerin ham puanlarının dönüştürülmüş halidir.

Sözel bölüm için ortalama puan 27, sayısal bölüm için ortalama puan 39, analitik yazma değerlendirmesi bölümü için ortalama puan 4.4 ve bütüncül mantık yürütme bölümü için ise ortalama puan 4.2’dir. Yüksek lisans programlarına kabul için sözel ve sayısal bölüm puanlarının kombinasyonuna bakılır. GMAT algoritması, sözel ve sayısal bölüm puanlarınızı aşina olunan 200-800 aralıklı ortalama puanın 552 olduğu ölçeğe dönüştürür. GMAT’ın nasıl puanlandığına ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Analitik Yazma Değerlendirmesi (Analytical Writing Assessment)

Sadece verilen bir argümanın analizini 30 dakika içinde yapmanız beklenir. 0-6 puan aralığı içerisinde analiziniz notlandırılır.

Analitik yazı yani kompozisyon bölümü, işletme okullarının yazma becerilerinizi analiz etmesine yardımcı olur. Ayrı olarak puanlanır ve AWA puanınız 200-800 puanlık puanınızı oluşturmak için kullanılmaz. Makaleler, bir kişi tarafından ve bir bilgisayar derecelendirme sistemi tarafından puanlanır ve toplam puanınız için iki puanın ortalaması alınır. Eğer derecelendirmeler çok farklıysa kompozisyon tekrardan başka biri tarafından değerlendirilir.

Yazma kısmında sözel bölümdeki eleştirel düşünme hakkında olan sorulara benzeyen kısa argümanlar sunulacak. Konuyla ilgili kendi bakış açınızdan ziyade; yazarın argümanını eleştirmek, yazarın kanıtının ve mantığının sağlamlığını analiz etmeniz gerekir.

Bu bölümün puanlanırken kompozisyon puanlandırıcıları üç temel duruma dikkat eder. Birincisi; argümanı tanımlayıp, analiz edip edebilme durumunuz, ikincisi; fikirlerinizi mantıksal düzlemde geliştirip düzene koyma durumunuz ve son olarak da ifade ettiğiniz cümleler arasındaki geçişler.

Bütüncül Mantık Yürütme (Integrated Reasoning)

Bütüncül mantık yürütme bölümü; çok kaynaklı çıkarım yapma soruları, grafik yorumlama soruları, iki parçalı analiz soruları, ve tablo analizi soruları olmak üzere toplamda 12 sorudan oluşur. 30 dakika sürer ve 1 ile 8 arasında puanlama yapılır.

Sayısal (Quantitative)

14–15 tane veri yeterliliği soruları ve 16–19 tane problem çözme soruları olmak üzere toplamda 31 sorudan oluşur. 62 dakika sürer ve 0 ile 60 arasında puanlanır.

GMAT Sayısal bölümü aritmetik ve sayıların özellikleri, cebir ve geometri dahil olmak üzere temel matematik kavramlarına ilişkin içerik ve analitik bilginizi test etmek için tasarlanmıştır. Bu bölüm iki soru türünden oluşmaktadır:

 1. Veri Yeterliliği

Veri Yeterliliği soruları bir soru ve iki veri önermesinden oluşur. Sizin göreviniz, önermelerin soruyu cevaplamak için yeterli veri sağlayıp sağlamadığını belirlemektir. Bu tarz bir soru türünde, sorunu çözmek için hangi bilgilere ihtiyacınız olduğunu hızla belirlemeniz ve verilen cevaplarda hangilerinin doğru olmadığını etkin ve hızlı bir şekilde elemeniz sizden beklenir.

 1. Problem Çözme

Problem Çözme klasik bir standart test sorusu türüdür. Size bir soru ve beş olası cevap seçeneği sunulur. Problem Çözme soruları, eleştirel düşünme becerilerinizi test etmek için matematik ve düzlem geometriye kadar olan lise düzeyinde matematik bilgilerinizi kullandırtır.

 

Sözel (Verbal)

10 tane eleştirel düşünme sorusu, 14 tane cümle düzenleme ve 12 tane okuduğunu anlama sorusu olmak üzere toplamda 36 sorudan oluşur. 65 dakika içerisinde tüm soruların yanıtlanması beklenir. 0 ile 60 arasında puanlama yapılır.

GMAT Sözel bölümünde, standart yazılı İngilizce bilginiz, argümanları analiz etme beceriniz ve eleştirel okuma beceriniz test edilir. Bu bölümde üç soru türü göreceksiniz:

 1. Eleştirel Düşünme

Eleştirel Düşünme soruları, argümanlar oluşturma ve değerlendirmenin yanı sıra bir hareket planı oluştururken kullandığınız becerileri test eder. Size öncelikle kısa bir argüman ve bir dizi ifadeler sunulacak ve bununla alakalı soruları cevaplamanız beklenecektir. Eleştirel düşünme soruları üzerinde başarılı olmak için argümanların yapısını anlamanız ve kanıtlar ile sonuçlar arasındaki bağlantıların titiz mantıksal analizini iyi yapabiliyor olmanız gerekir.

 

 1. Cümle Düzeltme

 GMAT Cümle Düzeltmesinde, genellikle uzun ve karmaşık cümlelerle karşılaşacaksınız.

Cümlenin bir kısmının veya tamamının altı çizilir ve altı çizili bölümün orijinalinden veya dört alternatiften en iyi halini bulmanız beklenir. Cümle hiçbir hata içermeyebilir veya birden fazla hata içerebilir.

 

 1. Okuduğunu Anlama

Bu tarz sorular eleştirel okuma becerilerinizi, daha spesifik olarak, ana fikri özetleme, öznel olarak belirtilen fikirler ile yazar tarafından ima edilenler arasında ayrım yapma, bir metindeki bilgilere dayanarak çıkarımlar yapma, bir metnin mantıksal yapısını analiz etme ve yazarın bir konu hakkındaki üslubunu ve tutumunu anlama becerilerinizi ölçer.

Size işletme, sosyal bilimler, biyoloji veya fizik bilimleriyle ilgili bir konuda akademik bir okuma parçası sunulacak ve bu parçayla ilgili 3-4 soruyu cevaplamanız beklenecektir.

 

GMAT Puanı Nasıl Hesaplanır?

GMAT, bilgisayar ortamına uyarlanmış bir testtir.  GMAT testi sırasında bilgisayar performansınıza uyum sağlar.

GMAT testine başladığınızda, bilgisayar ortalama bir puanınız olduğunu varsayar ve size orta zorlukta bir soru verir. Siz soruları doğru yanıtladıkça, bilgisayar daha zor sorular sorar ve yeteneğinizin tahminini artırır. Tam tersi bir şekilde, siz yanlış cevaplar verdiğinizde, bilgisayar daha kolay sorular sorar ve yeteneğiniz hakkındaki tahminini azaltır. Puanınız, sadece soruları doğru veya yanlış yaptığınıza göre değil, aynı zamanda cevapladığınız soruların zorluk derecesine göre de hesaplayan bir algoritma tarafından belirlenir.

GMAC’ın 200 ila 800 arasında olan  puanınızı belirleyen algoritması genellikle yanlış anlaşılır ve algoritmayı “kırmak” ile ilgili birçok efsane yaratılmıştır. Algoritmayı “yenmenin” en iyi yolu sınava çok iyi hazırlanmaktır. Testin uyum sağlayabilme özelliği test içerisinde soruları atlamanıza izin vermez. Bu sebeple zamanınızı iyi kullanıp önünüze gelen soruları doğru yanıtlamaya çalışmanız gerekmektedir. Testin bitişi ile size verilen süre arasında iyi bir denge kurmanız gerekmektedir. Sınav sonunda cevapsız soru bırakmanız ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

Analitik Yazma Değerlendirmesi bölümü bir kişi ve bir bilgisayar tarafından 6 puanlık ölçeğe göre değerlendirilir. Bütüncül Mantık Yürütme bölümü uyarlanamaz ve 1’den 8’e kadar olan bir ölçekte puanlanır. Sözel ve sayısal bölümlerde ise tüm soruları cevaplamanız gerekir ve aynı zamanda bir önceki soruya dönüş yapamazsınız.

Resmî olmayan GMAT puanınızı testin hemen ardından alacaksınız. Aynı zamanda puanınızı tutma veya iptal etme seçeneğine de sahip olacaksınız.

İyi Bir GMAT Puanı Nedir?

GMAT puan hedefinizi düşünürken, başvurmayı düşündüğünüz yüksek lisans programlarına kabul edilen başvuru sahiplerinin ortalama GMAT puanlarına bakmak her zaman iyi bir fikirdir. Bu size hedef belirlemeniz gereken GMAT puanı için temel oluşturmanızı sağlayacaktır.

GMAT’ın sayısal ve sözel bölümlerinin her biri 0 ile 60 arasında puanlanır; Sayısal için ortalama puan 39 iken sözel bölüm için ortalama puan 27’dir. İşletme okullarının ve yüksek lisans programlarının en çok dikkat ettikleri puan, ortalama puanın 552 olduğu 200-800 puan ölçeğidir.

 Ölçeklendirilmiş puanlar ile bunlara ulaşan sınav katılımcıları arasındaki ilişkiyi görmek için aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz.

 

Yüzdelik Dilim Toplam GMAT Puanı*
Tüm sınav katılımcıları içerisindeki %10 710
Tüm sınav katılımcıları içerisindeki %25 650
Tüm sınav katılımcıları içerisindeki %50 580
Tüm sınav katılımcıları içerisindeki %50’nin altındakiler 570

*2013 ve 2015 yılları arasındaki GMAT sonuçlarına göre tablo oluşturulmuştur.

En iyi yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, ortalama 710 aralığındaki puanlara sahiptir. Bu puan onların %10’luk veya daha iyi bir yüzdelik dilimde olduklarını gösterir. Eğer siz de bu programlardan birine başvurmayı düşünüyorsanız, güçlü bir aday olmak adına GMAT sınavından en az 710 veya daha yüksek bir puan almanız gerekir.

 GMAT Sınavı Ne Kadar Zor?

GMAT’ı zorlu bir sınav yapan birkaç sebep var. İlk olarak, GMAT’ın bilgisayara uyarlanmış formatı sebebiyle  zor bir soruyu atlayıp daha sonra geri dönemezsiniz yani bu demek oluyor ki bir cevabı seçmeli ve diğer sorulara devam etmelisiniz. Sınav sırasında yalnızca doğru yanıtlar için değil, aynı zamanda üst zorluktaki sorulara verdiğiniz doğru cevaplar için de ödüllendirilirsiniz. Bütün bunlar, hem zor soruları yanıtlamanız hem de hızlıca yapmanız gerektiği anlamına gelir. Bunlara ek olarak, akademik kariyerinizde muhtemelen hiç görmediğiniz soru türlerini ve formatlarını görme şansınız olacaktır.

GMAT zorlu bir sınav olmasına rağmen beceriye dayalı bir sınavdır. Bu gerçekten çok iyi bir haber! Neden diye soracak olursanız çünkü GMAT sınavında test edilen beceriler öğrenebileceğiniz (ve öğreneceğiniz) yeteneklerdir.

 

GMAT Sınavı Ne Kadar Sürer?

Sınav gününde, sınava girme süresi ve isteğe bağlı aralar dahil olmak üzere, sınav yaklaşık olarak 3,5 saatin biraz üzerinde sürebilir. Bu sürenin test merkezinde kayıt hatırlatma (check-in) saatinizi içermediğini unutmayın. Sınav merkeziniz ile iletişim kurup ne zaman onlarla iletişimde olmanız gerektiğine dair bilgi almayı unutmayın.

GMAT Bölümü Süre
Analitik Yazma Değerlendirmesi 30 dakika
Bütüncül Mantık Yürütme 30 dakika
Sözel 65 dakika
Sayısal 62 dakika
İsteğe Bağlı Molalar 16 dakika
Yaklaşık Olarak Toplam Süre 3 saat, 23 dakika

GMAT Sınavına Ne Zaman Kayıt Olunur?

GMAT sınavına ne kadar erken başvurursanız sizin için o kadar iyi olur. Çünkü yüksek lisansa başvururken elinizde puanınız bulunması ve erken başvuru yapma şansınız olur. GMAT sınavının hangi tarihlerde olduğunu başvuru merkezlerinden öğrenebilirsiniz ve böylelikle erkenden kayıt olma şansınız olur.

GMAT Sınavının Ücreti Nedir?

GMAT sınavının ücreti 250 dolardır ve seçtiğiniz beş programa puan raporları kurum tarafından gönderilir. GMAT sınavına girmek için doğru zamanı seçmeniz önemli, böylece ücreti bir kereden fazla ödemek zorunda kalmazsınız.

Türkiye’de Başvurabileceğiniz GMAT Sınav Merkezleri

İstanbul

Pearson Professional Centers

Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, A Blok, Kat 1, D:3 Akaretler, Beşiktaş.

Telefon: +90 212 227 49 37

Ankara

Perfect English

Meşrutiyet Caddesi, Kök İşhanı, No:2, Kat 3-6-7 Kızılay-Çankaya, Ankara.

Telefon: +90 312 418 64 67

Sevgi Bayraktar

Proje Yönetimi Okulu Blog Yazarı

 

Kaynakça:

https://www.kaptest.com/gmat/what-is-the-gmat

https://www.teoriegitim.com/gmat-graduate-management-admission-test-ucretleri-ve-tarihleri/


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu