İş İlanlarıYurt İçi Kariyer

WHO Türkiye İş İlanı Aylık Maaş: 2600 Dolar

WHO Türkiye İş İlanı Aylık Maaş: 2600 Dolar DSÖ Sağlıkta Acil Durumlar Programı (WHE), salgınları ve acil durumları önlemek, hazırlamak, tespit etmek, hızla yanıt vermek ve bunlardan kurtulmak için teknik rehberlik ve operasyonel destek sağlar. WHE, ülkelere yüksek tehdit içeren hastalık ve bulaşıcı tehlike riskini kontrol altına alma ve azaltma konusunda yardımcı olur; acil sağlık tehditlerini tespit etmek ve değerlendirmek ve halk sağlığı karar alma süreçlerini bilgilendirmek; Koordineli bir Olay Yönetim Sistemi kapsamında acil durumlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek. DSÖ’nün acil durumlardaki çalışmalarının etkili bir şekilde yönetilmesini, sürdürülebilir bir şekilde finanse edilmesini, yeterli personele sahip olmasını ve misyonunu yerine getirmeye operasyonel olarak hazır olmasını sağlar. Merkez ve bağlı birim yapısı, öncelikli ülkelerde ülkeye özgü ve ülkeler arası faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

DSÖ’nün acil durum programının amaçları, sağlık sektörünü acil durumlarla başa çıkmaya hazırlayan ve kriz sırasında ve sonrasında sağlığı geliştiren programlar tasarlamak ve uygulamaktır. Acil durum programı kapsamında, DSÖ’nün acil durum müdahale ekibinin hedefleri aşağıdaki yollarla Üye Devletlere destek olmaktır: (1) krizden etkilenen nüfusun sağlık ihtiyaçlarının derhal değerlendirilmesi, sağlık sorunları ve ölümün öncelikli nedenlerinin belirlenmesi; hasar tahminleri ile acil müdahale ve rehabilitasyon planlarının hazırlanması; hızlı, güvenilir sağlık bilgileri sağlamak ve temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak; (2) salgınlara verilen sağlık tepkisindeki kritik boşlukların hızla tanımlanmasının ve doldurulmasının sağlanması; (3) ulusal sağlık sistemlerinin bulaşıcı hastalık salgınlarına karşı hazırlıklı olma, hafifletme ve müdahale etme kapasitesinin yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi.

WHO Türkiye İş İlanı için Tıklayınız

GEREKLİ NİTELİKLER
Eğitim
Temel: Bilgi Yönetimi alanında ileri düzeyde bir üniversite diploması (Yüksek Lisans düzeyi veya üzeri); veya Halk Sağlığı veya Epidemiyoloji alanında; Akredite/tanınmış bir kurumdan İşletme veya Kamu Yönetimi.
İstenilen: Bilgi yönetim sistemlerinde uzmanlaşma. Acil durumlarda insani müdahale veya bilgi yönetimi konusunda özel eğitim.

Profesyonel kategorisindeki personelin DSÖ maaşları ABD doları cinsinden hesaplanır. Yukarıdaki pozisyona ilişkin ücret, 77.326 ABD Dolarından başlayan yıllık baz maaştan (uygun olduğu şekilde emeklilik katkı payları ve sağlık sigortası için zorunlu kesintilere tabi olarak), belirli bir görev istasyonunda yaşama maliyetini yansıtan değişken bir sonradan düzeltmeden ve halihazırda yukarıda belirtilen görev istasyonu için aylık 2539 ABD Doları tutarındadır. Diğer faydalar arasında 30 günlük yıllık izin, bakmakla yükümlü olunan aile üyelerine ödenek, ev izni ve bakmakla yükümlü olunan çocuklar için eğitim bursu yer almaktadır.


İlgili Makaleler


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu