İş İlanlarıYurt İçi Kariyer

ICMPD Proje Uzmanı İş İlanı Yıllık Maaş: 27 Bin Euro

Merkezi ICMPD Dünya Bankası ve İstanbul’daki Türkiye Bölge Ofisi’nde bulunan Disiplinlerarası Portföy, politika yapıcılar, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, sivil toplum, akademi ve özel sektör gibi çeşitli paydaşlarla birlikte çalışmakta; ve göç yönetiminde karşılaşılan zorluklara kapsamlı bir yanıtın geliştirilmesine yardımcı olmak için çok taraflı işbirliğini teşvik etmek ve bölgesel işbirliği yoluyla diyaloğu kolaylaştırmakla ilgilenir; kanıta dayalı politika çerçevesini desteklemek ve bölgedeki yeni gelişmelere proaktif yanıt vermek için göç politikası oluşturma ve veri analizi; sınır aşan suçlarla mücadelenin yanı sıra göç yönetiminde teknik kapasitenin güçlendirilmesi için göç ve güvenlik bağlantısına odaklanılması; Göçün katma değerini teşvik eden girişimleri uygulamaya koymanın yenilikçi yollarını araştırmak ve diğer portföyler tarafından uygulanan projeleri tamamlayan diğer kesişen girişimleri uygulamak.

Proje Sorumlusu, Proje yöneticisinin denetimi altında çalışacak ve RECONNECT II ve ENACT projeleri kapsamındaki proje faaliyetlerinin uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır; proje, geri dönüş danışmanlığı ve göçmenlerin gözaltına alınmasına alternatifler konusunda kapasitenin arttırılmasına odaklanmaktadır. Proje faaliyetlerinin planlanmasını destekler ve proje paydaşları, yararlanıcılar, uzmanlar ve ortaklarla işbirliği içinde uygulamayı koordine eder.​

Fonksiyonel Genel Bakış

Proje Sorumlusu, projenin/projelerin tüm yaşam döngüsü boyunca faaliyetleri uygular ve koordine eder. Tüm faaliyetler, ICMPD’nin düzenleyici çerçevesi, standart idari uygulamaları ve işletme prosedürlerine uygun olarak ve belirlenen çalışma planları ve bütçeler dahilinde gerçekleştirilir. Yeni proje geliştirme, bilgi yönetimi ve kaynak seferberliği faaliyetlerini destekler. Tüm paydaşların ve ortakların yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek için kapasite gelişimine katkıda bulunur.

ICMPD Proje Uzmanı İş İlanı Başvuru için Tıklayınız

Gerekli Uzmanlık

 Tüm proje döngüsünün faaliyetlerini uluslararası bağlamda etkili bir şekilde uygulama yeteneği.
 Mali düzenlemelere ve idari araçlara uygun olarak çalışma planları ve bütçeleri hazırlayabilme, izleyebilme ve raporlama görevleri yapabilme.
 Yeni yaklaşımları ve yenilikleri entegre etme ve proje fonlarının uygun maliyetli kullanımını sağlama becerisi.
 Görevlendirilen çalışma alanında etkin koordinasyonu sağlamak için proje ekipleri ve paydaşlarla iyi çalışma ilişkileri kurabilme becerisi.
 Etkili iletişim, sosyal yardım ve ağ oluşturma.

Nitelikler, Deneyim ve Dil Becerileri

 Çalışma alanı veya eşdeğeri ile ilgili yüksek lisans derecesi.
 Alanında tam proje döngüsü uygulamasında en az 3 yıllık deneyim
uluslararası düzeyde göç veya ilgili ilgili alan.
 İyi organizasyon, taslak hazırlama ve iletişim becerileri.
 İngilizce (sözlü/yazılı) yeterliliği, görev istasyonunun dilinde yeterlilik
varlık.
 Standart BT araçlarının kullanımında yeterlilik


İlgili Makaleler


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu