İş İlanlarıYurtdışı Kariyer

Avrupa Yatırım Bankası Staj ve İş İlanları

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin finans kurumudur ve Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Yatırım Bankası tüzel kişiliği haiz olup üyeleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerdir. Banka’nın görevi, Birliğin çıkarı doğrultusunda iç pazarın dengeli ve düzgün gelişimine katkı sağlamaktır. Banka bu anlamda sermaye piyasasından ve öz kaynaklarından yararlanarak kazanç amacı gütmeksizin kredi vermek suretiyle bazı alanlardaki projelerin finanse edilmesini sağlar. Bu projeler; az gelişmiş bölgelerin ıslah edilmesi projeleri, teşebbüslerin modernleştirilmesi, yapılandırılması ya da iç pazarın kurulması veya işleyişinden ortaya çıkan ve üye devletlerce finanse edilemeyen yeni istihdam kabiliyetlerinin yaratılmasına ilişkin projeler ile birden çok üye devletin ortak çıkarına yönelik olan ve türü ve kapsamı nedeniyle münferit üye devletlerce finanse edilemeyen projelerdir. Banka görevlerini yerine getirirken Birliğin yapısal fonlarından ve diğer finansman araçlarından faydalanarak yatırım programlarının finanse edilmesini kolaylaştırır.

Avrupa Yatırım Bankası’nın öncelikli hedefi, Avrupa Birliği’nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve Avrupa sanayinin ve KOBİ’lerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına yönelik finansman kredisinin sağlanması, Avrupa Yatırım Bankası’nın temel görevini oluşturmaktadır. Banka ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan üçüncü devletlerdeki uygun projelerin kredi yoluyla desteklenmesi aracılığıyla Birliğin üye olmayan devletlere yönelik işbirliği politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yalnızca Avrupa Birliği Üye Devletlerinin vatandaşlarının yanı sıra AB katılım müzakerelerinin başladığı ülkelerin vatandaşlarının (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) başvurularına açıktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ana görevleriniz şunlar olacaktır:

  • Mevcut veri tabanlarını güncellemek ve/veya potansiyel yeni benzerleri izlemek ve bunlara yaklaşmak için kullanılan yenilerini oluşturmaya yardımcı olmak;
  • Müşteri brifingleri, raporlar, sunumlar hazırlayın ve dış iletişim çabalarına katkıda bulunun;
  • Karşı tarafların mali verilerinin güncellenmesine ve mali analizlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak;
  • Örneğin basit uyumluluk kontrolleri dahil olmak üzere diğer günlük görevlerin uygulanmasında birime destek sağlayın.
  • Akademik nitelikler ve mesleki beceriler
  • Finans, Bankacılık, Pazarlama, İşletme, Ekonomi veya ilgili alanlarda çalışmaların son yılı veya Üniversite derecesi. Diğer disiplinler de düşünülebilir;
  • MS Office yazılımında, özellikle Word, Excel ve PowerPoint’te mükemmel bilgi;
  • Mükemmel yazılı ve sözlü İngilizce. Diğer AB dili bilgisi bir varlık olacaktır.

İlgili Makaleler


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu