Gençlik Projeleri

SİYAMDER 3. Ulusal Takım Çağrılarına Başvurular Başladı!

siyamder

Giderek büyüyen ve gelişen SİYAMDER, faaliyetlerin koordinasyonunu kolaylaştırmak ve daha net planlamalar yapabilmek için ulusal takımlara ihtiyaç duyuyor. Farklı alanlarda uzman sivil toplum çalışanları ve profesyonellerden destek alarak kendisini geliştirirken derneğimize de katkıda bulunacak gönüllüleri belirlemek için Sivil Yaşam Derneği 4 farklı ulusal takım için çağrı açtı. Belirtilen takımlar ilgili alanlarda derneğin ulusal ve uluslararası faaliyetlerini kolaylaştıracak ve ilgili kişi ve çalışmaları koordine edecek.

İlgili takımlara ilişkin detaylar ve aranan şartlar dökümü aşağıda sunulmuştur.

 

  • İç İlişkiler Takımı

İç İlişkiler Takımı SİYAMDER Yerel Kurullarının faaliyetlerinin takip edilmesi, gereken noktalarda Yerel Kurullara teknik destek verilerek süreçlerin kolaylaştırılması, Yerel Kurulların oryantasyon, eğitim ve takım kurma faaliyetlerini tamamlayarak yönetim kadrolarına yetkinlik kazandırılması amacıyla çalışır.

Gün geçtikçe büyüyen SİYAMDER Ailesi’nde Yerel Kurullarımızın sayı olarak artmasının kontrolü zorlaştırması nedeniyle bir takıma ihtiyaç duyulmuştur. Takımın yerellerimize, gönüllülerimize gereken desteğin verilmesi konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenmesi amaçlanmıştır.

Takımın bir parçası olacak gönüllülerimizin öncelikli olarak etkili iletişim, yönetim ve liderlik becerisine sahip olmaları beklenmektedir.

Benzer şekilde bu takımda yer almak sizlere belirtilen konularda kendinizi geliştirme fırsatı sunacaktır.

  • Dış İlişkiler Takımı

Dış İlişkiler Takımı SİYAMDER’in ulusal ve uluslararası farklı kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştiren, sürdüren ve yöneten takımdır. Bu takıma ihtiyaç duyulmasının sebebi Siyamder’in hem Uluslararası hem de Ulusal düzlemde farklı kuruluşlarla ilişki ve bağlantılarının sayıca artması ve profesyonel olarak yönetilmesine gerek görülmesidir.

Dış İlişkiler takımı üyelerinin derneğin temsil edilmesi gereken Ulusal ve Uluslararası toplantılara katılımı, belirlenecek kuruluşlarla yazışma ve görüşmeleri sağlamaları ve yeni network ve ağlara katılımı takip etmeleri istenmektedir. Bu takımda yer almak isteyen SİYAMDER gönüllülerinin kurumsal diplomasi alanında temel düzeyde tecrübe sahibi olmaları, tercihen İngilizce veya farklı bir yabancı dil bilmeleri ve temsil yeteneğinin güçlü olması gerekmektedir.

 

  • Kaynak Geliştirme Takımı

Kaynak Geliştirme Takımı SİYAMDER’in proje, faaliyet ve girişimleri için ihtiyaç duyduğu nakdi ve ayni akarı temin etmekten sorumlu ekiptir. Bu ekibe SİYAMDER Ulusal Finans Direktörü başkanlık etmektedir ve farklı şehirlerde ve ulusal düzlemde fon ve proje çağrılarından sponsorluk görüşmeleri ve stratejik işbirliklerine kadar bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu ekip içerisinde yer almak isteyen gönüllülerin kaynak geliştirme ve tarama alanında temel düzeyde tecrübeli olması beklenmektedir.

  • SİYAMDER Sekreteryası

SİYAMDER Sekreteryası Yerel Kurulların ve Ulusal Kurulun takip ettiği tüm resmi yazışmalar, belgelemeler, raporlamalar ve yazışmaları bir araya getiren ve bütünleştiren ekiptir. Sekreterya ekibini SİYAMDER Ulusal Genel Sekreteri koordine etmektedir.

Bu grup belirlenen bir konuda SİYAMDER’in hangi organına başvurması gerektiğini bilemeyenleri yönlendirme, raporlama ve yazışmaların doğru yapılmasını sağlama, Siyamder organlarının işlerliğinin sağlama gibi görevleri de yerine getirecektir.

 

Önemli Bilgiler

–       Takımlar içerisinde yer alarak seçilen kişiler Haziran ayında gerçekleşecek Ulusal Genel Kurula kadar görevde kalacaktır.

–       Her takımın belirlen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.

–       Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 5 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve online çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.

–       Gerekmesi durumunda bu gruplarda yer alan kişilere ihtiyaç duydukları eğitim ve destekler profesyoneller tarafından verilerek seçildikleri alanda daha derin bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla bu kişiler yetiştirilecektir.

–       Bu takımlarda yer almak üzere seçilen kişiler ilgili alanlarda kendisini geliştirmesi amacıyla Siyamder Ulusal Yöneticileri ve profesyonellerden daha fazla destek alması istenen kişilerdir. Bu takımlarda yer almak ilgili kişilere Ulusal Yöneticilik pozisyonu veya Ulusal Yönetim Kurulunun izni dışında derneği direk temsil yetkisi vermemektedir.

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

 

  • Başvuru Formunun Çevrimiçi Olarak Doldurulması:

( https://goo.gl/forms/H0IxYFvDMC7UYPv42 )

  • CV ve 1 Fotoğraf
  • Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa)

  • Belirtilen belge ve formun 31 Aralık 2016 saat 23.59’a kadar gensek@siyamder.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  • Sonuçlar 5 Ocak 2017 tarihinde siyamder.org adresinden duyrulacaktır.

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

Yukarı